Proiecte de hotarare 2020

Comuna Spineni

Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare asfaltare strazi in comuna Spineni.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare extindere si reparat invelitoare cladire primarie.pdf (174 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organizare retea scolara din comuna Sipineni.pdf (202 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf (180 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor comunei Spineni.pdf (686 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local pe anul 2020.pdf (175 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea invantarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Spineni.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea si tinerea la zi a registrului agricol.pdf (216 KB)
Descarca proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a doua imobile.pdf (184 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021.pdf (201 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr 7 din 31 03 2020.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind transformarea asociatiei de audit CDS in asociatie de dezvoltare intercomunitara.pdf (244 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie-septembrie 2020.pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021.pdf (167 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Spineni.pdf (162 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor comunei si a sit. financiare la data de 30.07.2020.pdf (197 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organiare si functionare a CL.pdf (214 KB)
Descarca proiect de hotarare privind avizarea docum. necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri.pdf (537 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea si tinerea la zi a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024.pdf (248 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale CL pentru mandatul 2020-2024.pdf (467 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale CL.pdf (331 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021.pdf (241 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri