Proiecte de hotarare 2018

Comuna Spineni

Descarca proiect de hotarare privind aderarea com. Spineni la Asociatia de Audit CDS.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aleg. presed. de sedinta.pdf (144 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organizare retea scolara pe 2018-2019.pdf (188 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de actiune si lucrari de interes local pe 2018.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari pt anii 2019-2021.pdf (173 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cont. de executie si a sit. financiare pe trim.I.pdf (174 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor com. Spineni si a sit. financiare trim.II.pdf (171 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor com. Spineni si a situatiilor financiare pe trim.III.pdf (204 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie si a situatiilor financiare la 31.12.2017.pdf (176 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea docum. teh-econ. cu principalii indic. teh-econ pt proiectul dotarea serv. voluntar pt sit. de urgenta.pdf (492 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea la nivelul comunei a Cons. comunitar consultativ.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprez. CL in Cons. de Admin. si in Comisia pentru Evaluarea si Asig. Calit. in cadrul Sc. Gim. Alunisu.pdf (214 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implem. proiectului dotarea serv. voluntar pt. situatii de urgenta.pdf (738 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusire si punere in aplicare a unor hotarari judecatoresti.pdf (187 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizare manifestari ocazionale de Ziua comunei Spineni.pdf (195 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea serviciului public de alimentare cu apa.pdf (453 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare bug. local pe trim. III.pdf (177 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pt. functionarii publici si personalul contractual.pdf (316 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie-martie 2019.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019.pdf (215 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri