Proiecte de hotarare 2019

Comuna Spineni

Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile aprilie-iunie 2019.pdf (189 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile ianuarie-martie 2020.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile octombrie-decembrie 2019.pdf (155 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie-septembrie 2019.pdf (174 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare lucrare si aprobarea indicatorilor teh-econ. pentru reparare pod Optasani.pdf (205 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organizare retea scoalara incepand cu 2019-2020.pdf (232 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de actiune si lucrari de interes local pe anul 2019.pdf (194 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare scoatere la concurs post de sofer pt deservire buldoexcavator.pdf (288 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local pt colindatori.pdf (209 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si etimari pe anii 2019-2021.pdf (243 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor comunei aferente trim II 2019.pdf (201 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor comunei aferente trim. I 2019.pdf (285 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor comunei aferente trim.III 2019.pdf (205 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor comunei si a situatiilor financiare aferente la 31.12.2018.pdf (215 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii de catre UAT Spineni a org. si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pt derularea masurilor educative.pdf (353 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori teh-ecom. pt obiectivul - asfaltare strazi in comuna Spineni.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a comunei.pdf (530 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului - buldoexcavator aflat in patrimoniul comunei.pdf (195 KB)
Descarca proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren - apartinand dom. privat al comunei.pdf (256 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desfiintarea sferelor de apa si valorificarea acestora la fier vechi.pdf (194 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetare aplicabilitate HCL.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inchiriere prin licitatie publica deschisa a unui imobil teren apartinand dom. privat.pdf (268 KB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintare echipa mobila pt interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei.pdf (215 KB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintare post de sofer pt deservire buldoexcavator.pdf (288 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj pe sectoarele de drumuri comunale si strazi din satele comunei Spineni.pdf (237 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin dom. public al comunei.pdf (256 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea ROF a CL Spineni.pdf (178 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei pe trim II .pdf (210 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 .pdf (244 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020.pdf (262 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea taxei de debransare si rebransare pt persoanele care nu achita sumele datorate pt consumul lunar de apa.pdf (200 KB)

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri